Share This Post

Äldre

Äldrevård måste grundas på etik

Etiska aspekter måste integreras i äldrevårdens kunskapsbas och i äldrevårdens mål och ambitioner samt inte minst i äldrevårdens organisation och arbetssätt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar