Share This Post

Äldre / Okategoriserade

Äldres behov i centrum – Behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF

Reviderad vägledning och kunskapsstöd till kommuner och vård- och omsorgsföretag som vill börja processen med ÄBIC, ett behovsinriktat arbetssätt med gemensamt språk för handläggning och dokumentation. Materialet vänder sig till ansvariga för äldreomsorg, lokala processledare, handläggare och utförare av äldreomsorg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar