Share This Post

Äldre / Okategoriserade

Äldrepeng bättre än trubbig upphandling

Att använda LOU inom äldreomsorgen är lika genomtänkt som att använda en motorsåg vid hjärnkirurgi. Därför är det dags att skrota dagens trubbiga upphandlingsinstrument och låta de äldres egna röster och åsikter om sina boenden stå i centrum för urvalen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar