Share This Post

Socialt arbete

Äldreomsorgen, vården, psykiatrin, sjukförsäkringen mm

Stora satsningar på äldreomsorgen, förbättrad kvalitet i vården och en upprustad psykiatri är några av regeringens förslag i årets budgetproposition. Regeringen föreslår också en rad förändringar i sjukförsäkringen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar