Share This Post

Äldre

Äldre par måste garanteras den sista tiden tillsammans

Jan Björklund och Barbro Westerholm: Det är hög tid att lagstifta om äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat. Att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett helt liv innebär en stor påfrestning. I dag är det upp till kommunernas goda vilja om makar får fortsätta leva tillsammans när en av dem inte längre kan bo kvar hemma. På Folkpartiets landsmöte, som inleds i dag, kommer partistyrelsen att föreslå en förstärkt parboendegaranti i socialtjänstlagstiftningen, som gör det möjligt för dem som vill att kunna leva tillsammans även om bara en av makarna har biståndsbeslut. Det är inte kommunernas sak att avgöra när det är dags för makar att skiljas åt, skriver Jan Björklund och Barbro Westerholm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar