Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv

Archived: Äldre måste få bättre vård i hemmet

Allt fler äldre får hjälp och stöd i hemmet. Färre vårdplatser och kortare vårdtider gör att äldre personer skrivs ut från sjukhus med stora vård- och omsorgsbehov. De får istället hjälp hemma och det ökar i sin tur trycket på den öppna vården, hemtjänsten, anhöriga och medför också risk för nya sjukhusinläggningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar