Share This Post

Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Äldre män löper högst risk för självmord

Män över 75 år har den högsta självmordsfrekvensen, men är en grupp som ofta glöms bort när problemet diskuteras. Nu utbildas flera tusen personer i landet för att lära sig upptäcka och stötta äldre som mår dåligt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar