Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Äldre behöver inte längre socialbidrag

Länsstyrelsen i Jönköpings län har undersökt hur det nya avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen och införandet av äldreförsörjningsstöd har påverkat de äldres behov av socialbidrag. Det visade sig att det numera är mycket ovanligt att äldre måste söka socialbidrag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar