Share This Post

Äldre

Åldrandet spökar i EU

Europas åldrande blir de närmaste årtiondenas huvudfråga. Åldrandet utsätter de europeiska ekonomierna för stark press och blir den stora strukturella påfrestningen på EMU:s stabilitetspakt, skriver Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar