Share This Post

Äldre / Anhöriga / Arkiverade-Poster / Livets slutskede

Archived: Åldrande, död och anhörigskap

Vad innebär det att leva, åldras och dö på ett äldreboende? Vad betyder platsen för en gammal människas upplevelser av vardagen? I Åldrande, död och anhörigskap diskuteras och analyseras åldrande och död såsom det gestaltar sig på ett äldreboende.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar