Share This Post

Barn och ungdom

Akuta bråk varje vecka i var tredje svensk skola

På mer än var tredje svensk skola måste lärarna gå in och lösa akuta svårare konflikter under lektionstid eller på rasterna minst en gång per vecka. Samtidigt har sex av tio lärare hamnat i situationer där de inte vetat vilka befogenheter lagstiftningen ger dem för att lösa dessa bråk. Nu måste skollagen göras tydligare så att varje lärare ska känna trygghet i att kunna sära på elever som slåss utan att riskera polisanmälning för egenmäktigt förfarande. Det skriver ordförandena i Lärarförbundet respektive Lärarnas riksförbund i en gemensam artikel.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar