Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Akut personalbrist i flyktingkrisens spår

Tolkar, SFI-lärare, grundskollärare, arbetsförmedlare och socionomer. Efterfrågan på personal i vissa branscher ökar som en följd av det stora antal flyktingar som anländer till Sverige. På flera håll skriker man efter folk och utbildningsväsendet hänger inte med.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar