Share This Post

Arbetsmarknad / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Aktivitetsersättning leder tyvärr till inaktivitet

“Allt fler unga är så pass sjuka så att de inte kan arbeta. Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Både antalet sjukfall och längden på sjukfallen stiger – och de sjuka får inte hjälp att återgå till arbete, enligt en granskning från Riksrevisionen. Centerpartiet vill möjliggöra aktivitet för dem som får sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan och utbildningssystem ska inte vara hinder utan i stället erbjuda möjligheter till egenförsörjning”, skriver Solveig Zander , talesperson för socialförsäkringsfrågor (C).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar