Share This Post

Migration

Akademiker sållas efter hudfärg

Bara sex av tio utrikes födda akademiker som varit i Sverige mellan fem och 35 år har ett arbete som motsvarar utbildnings-nivån. För inrikes födda akademiker är siffran åtta av tio. Det visar den nya årsrapporten från Integrationsverket.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar