Share This Post

Diagnoser / Förskola och skola / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

ADHD i skolan

Materialet i detta program har utvecklats i samarbete med patientorganisationen ADHD Europe och en grupp europeiska experter i ”European ADHD Awareness Taskforce”. Gruppen, som innehåller experter inom ett flertal områden har säkerställt att materialet är utvecklat och anpassat för föräldrar och lärare

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar