Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Ädelreformen på väg rivas upp

Hemtjänst och hemsjukvård bör slås ihop och kallas hemvård. Förslagen, som berör omkring 300 000 sjuka och gamla, lämnas inom kort av den statliga Äldrevårdsutredningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar