Share This Post

Socialt arbete

Absolut socialarbetare

Genomförandet av denna studie bygger på bildandet av ett antal fokusgrupper bestående av socialarbetare (totalt 82 stycken) i fem av Västmanlands kommuner. En gemensam förutsättning har varit att samtliga deltagare har formulerat ett antal väsentliga diskussionspunkter med avseende på frågeställningen ”Vilka hinder och möjligheter tycker du finns i din aktuella arbetssituation med avseende på utvecklingen av socialt arbete i allmänhet och socialtjänstens IFO i synnerhet?”

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar