Share This Post

Äldre / Metoder / SocialNätet-Arkiv

ÄBIC – ett nytt arbetssätt på väg in i Järfälla

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod som går ut på att de äldres behov ska styra äldreomsorgens insatser, istället för tvärtom. ÄBIC genomsyrar arbetet både för handläggarna på beställarsidan och utförandesidans särskilda boenden och hemtjänst.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar