Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

870 miljoner per år i ny satsning på psykisk hälsa

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för det fortsatta arbetet mot psykisk ohälsa. 870 miljoner kronor per år avsätts under perioden 2012-2016 för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar