Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

80 000 psykpatienter får ingen vård

I Stockholms län får många som lider av psykisk ohälsa ingen vård eller hjälp. Läkarna tar emot för få patienter. Samtidigt har psykiatrins andel av landstingets totala vårdbudget stadigt minskat de senaste åren.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar