Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

75 miljoner kronor till kommunerna inför ny vårdform inom psykiatrin

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 75 000 000 kronor under 2008 till landets 290 kommuner. Medlen ska användas för att utveckla sociala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i samband med att en ny reform om öppen psykiatrisk tvångsvård träder i kraft den 1 september 2008.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar