Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

75 miljoner kronor till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Regeringen har beslutat att utbetala 75 miljoner kronor för 2004 till länsstyrelserna för olika alkohol- och narkotikaförebyggande insatser samt utveckling av öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare i
landets kommuner. Länsstyrelserna skall fördela medlen till kommunerna efter ansökan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar