Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

50 års forskning om människors utveckling i ny bok

Den här boken handlar om resultat från forskning där man undersöker hur både individfaktorer och omvärldsfaktorer påverkar människor på såväl kort som lång sikt. Här presenteras forskning om pubertetsutveckling, sexuell debut, personlighet, psykofysiologiska processer, stress, kamrater, subjektivt välbefinnande och social anpassning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar