Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Det är viktigt att också få prata om hur jag tänker och den vuxna relationen….

Jag upplever under mina föreläsningar för familjehemsföräldrar att det bara är ett fåtal som känner till till exempel Familjehemmens RiksförbundFaco, Familjehemsmöten Sverige och BPIC. Nu finns det dessutom bra möjligheter till kommunikation i grupper på Facebook, men det gäller ju att veta att möjligheterna finns och där behöver uppdragsgivaren ta ett större ansvar för hur ska familjehemsorganisationerna veta vilka familjer som är nya familjehem?

Det är framförallt känslan av att bli förstådd och få utbyta erfarenheter som framhålls som viktigt. Många av de jag intervjuade sa att de inte kände sig riktigt förstådda av sin omgivning, eftersom det inte riktigt går att jämföra ett placerat barn med att ha egna barn.

Kristina 48 år sa till mig: ”Det är jätteviktigt, för man kan inte prata om de här problemen med andra, än de som har familjehemsbarn, det är ingen som förstår. Det går inte att jämföra med egna barn, det är en helt annan anspänning och det är en helt andra tankar som far.”

Grupphandledning är också utbildning, det är ett forum för reflektion, familjehemsföräldrar får träffa andra i liknade situationer och höja både sin egen kompetens och gruppens. Det finns också mer att prata om än situationer som uppkommer och hur barns beteende kan hanteras.

Annelie 33 år menade att som familjehemsförälder behöver man prata såna här saker under handledning: ”vad är det som är mitt mål med den här placeringen?” ”Är mitt mål egentligen att barnet ska bo hos oss jämt?” ”Hur ska jag förhålla mig till att barnet har umgänge med biologiska föräldern och en eventuell hemflytt?” ”Vad är det egentligen som är mitt jobb?”

Malin 28 år hade en önskan om att få handledning som också handlar om relationen mellan de två vuxna i familjehemmet:

”Där skulle det vara fritt att prata, inte bara om familjehemsföräldraskapet utan hela familjesituationen. Därför att det är inte bara barnet eller relationen barnet – familjehemsföräldern som behöver funka, utan det är också relationen mellan familjehemsföräldrarna, med de biologiska barnen, med framtidsplaner, med när man har trott saker om placeringen och så har det visat sig bli annorlunda.”

Citat ur min magisteruppsats “Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet.”

Eva-Lena Edholm, föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook:www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark
Mail: info@evalenaedholm.se
tel: 070-5098783

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar