Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

2009 – Vad hände då?

Krönikan för 2008 började med positiva rapporter och avslutades med den ekonomiska kris som också präglade hela 2009. Men även om 2009 präglades av kris, så finns det också positiva saker att rapportera om och tydliga spår av ett envist, ständigt pågående arbete som inte låter sig hindras av kriser.

Välgörenheten ökar trots krisen. Och 70 procent av cheferna i offentlig sektor anser att krisen gör att de tänker i nya banor. Och svenskarnas betyg på skola, äldrevård och annan service från kommuner och landsting har förbättrats. Det är bra.

Frågan om vad som verkligen hjälper, finns ständigt på arenan. Under detta år har den kognitiva beteendeterapins ställning diskuterats högljutt, inte bara i fackmedia. Och hur man i framtiden ska bli bättre på att veta vad som egentligen hjälper diskuteras inom ramen för överenskommelser. Avsikten är att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i framtiden ska sluta avtal om samordnade och långsiktiga insatser till stöd för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten.

Arbetsbördan har blivit större för socialsekreterarna och ansökningarna om ekonomiskt bistånd skjuter i höjden. Det beror förstås på arbetslöshet, men också på långa handläggningstider i a-kassa och sjukförsäkring och på att fler nekas sjukpenning. Kommunerna bad staten om extra pengar, vilket man till slut också fick.
Rapporterande kring socialbidragstagande brukar vanligen hålls sig till dessa statistikrappporter, men under året rapporterades något annorlunda. Aftonbladets Jessica Ritzén testade hur man klarar sig på socialbidrag och rapporterade dagligen i sin blogg, vilket gav en något annorlunda debatt om försörjningsstödet.
Arbetslösheten stiger som sagt, men jobbgarantin för unga har nu funnits i drygt två år och hittills har hela sju av tio fått jobb eller börjat studera. Antalet personer med sjukpenning eller sjukersättning fortsätter att minska och det arbetsmarknadspolitiska introduktionsprogrammet utformas för dem som kommer att utförsäkras. Debatten kring de skärpta reglerna i sjukförsäkringen är högljudd under hela året.

En av de två tjänstemän som åtalats, sedan en 24-årig missbrukare förnekats tvångsvård och avlidit, fälldes under hösten i Göteborgs tingsrätt. Advokaten tycker inte att tingsrätten tillräckligt uppmärksammat dilemmat som socialarbetare har. Antingen får man smäll på fingrarna av Justitieombudsmannen för att man ingripit för tidigt eller för kraftigt, eller så döms man för tjänstefel för att man har ingripit för sent, säger Thomas Wilton.

Isoleringsceller och andra missförhållanden för barn och ungdomar på institution diskuteras under året. Stockholm går i täten för åsikten om att det måste bli lättare att adoptera barn som annars är i fosterfamilj under hela sin uppväxt. Under våren skärper regeringen vårdgarantin för BUP och under hösten konstateras att 18 av 21 landsting klarar väntetiderna.

Riksrevisionen har studerat både psykiatri och kriminalvård. De menar att de senaste årens miljardrullning till psykiatrin har haft liten eller ingen effekt. Oklara mål, otydligt ansvar och dålig uppföljning gör att resultatet inte kan spåras. Och i Kriminalvården är det så stora brister i samband med frigivning att det kan påverka möjligheten att minska återfallen. Störst brister är det för unga förstagångsdömda där det för var femte person helt saknas en plan.

Kvaliteten i äldreomsorgen är bättre trots ekonomisk kris och intresset för att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i äldre- och handikappomsorgen är stort. Hittills har över 200 kommuner fått statliga stimulansbidrag för att sätta igång.

Nu är det nytt decennium, valår och många vardagar framför. Och vi fortsätter envist vårt ständigt pågående arbete för att göra socialt arbete ännu bättre!

Ett gott nytt år
önskar
Kristina Granath

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar