Share This Post

Barn och ungdom

20 procent fler mobbade barn slog larm till Bris år 2006

Bris-ordföranden Ingela Thalén: Skolan och vuxensamhället sviker barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. Mobbningen håller på att bli ett allt större problem i skolan – oavsett hur många antimobbningsplaner, kompisstödjare och rutiner som finns. Bris kontakter med barn och ungdomar visar på en 20-procentig ökning av larm som berör psykisk ohälsa.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar