Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

1,9 miljoner till ökad jämställdhet och bättre uppväxtvillkor för unga pojkar och flickor med utländsk bakgrund

Integrationsverket har beviljat stöd till 19 projekt som syftar till att öka jämställdheten mellan könen och förbättra uppväxtvillkoren för unga med utländsk bakgrund.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar