Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Psykiatri

16 punkter för att främja barns och ungas psykiska hälsa

För att kunna främja barns och ungas psykiska hälsa krävs gemensamma ansträngningar av kommuner, landsting och staten. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har enats om ett dokument med 16 punkter som formar en helhetssyn på psykiatriområdet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar