Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

12 500 personer har hittills fått hjälp via rehabiliteringsgarantin

Landstingen ansvarar för all medicinsk rehabilitering. Sedan den 1 januari 2009 kan dock landstingen få ekonomiskt stöd av staten för sitt rehabiliteringsarbete. Totalt har 1,6 miljarder kronor avsatts för rehabiliteringsgarantin 2009-2010, vilket är den största statliga satsningen på medicinsk rehabilitering någonsin.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar