Share This Post

Äldre

100 miljoner till vård av anhöriga

Vård- och äldreminister Ylva Johansson lovar ytterligare satsningar på äldreomsorgen i nästa års budget.
De närmaste två åren ska 10 000 vikarier per år in i äldreomsorgen så att ordinarie personal kan utbildas. Stödet till anhöriga som vårdar sjuka i hemmet höjs från 25 miljoner kronor till 100 miljoner. Socialdemokraterna vill också satsa 25 miljoner på väntjänster och frivilligcentraler i alla
kommuner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar