Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

100 miljoner till utbildning för chefer inom äldreomsorgen

Regeringen har i dag (18/10) beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra regeringens satsning på en ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen. Socialstyrelsens ska upphandla, administrera och följa upp ledarskapsutbildningen som genomförs under 2013-2015. Sammanlagt avsätts cirka 100 miljoner kronor för utbildningen. Syftet är att höja såväl kompetensen som statusen inom detta yrke.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar