Annonsutrymme premium"

Sociala nätet är en informationskälla för dig som arbetar eller är intresserad av socialt arbete och socialpolitiska frågor.

Nyheter

Preventiva metoder minskar psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa...

Så blev vanvårdade barn utan upprättelse

I början av 2000-talet händer något helt nytt...

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i samma åldersgrupp. Nu har Landstinget i Värmland fått ...

Öka byggandet med ändrade hyror?

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se om det fanns anledning till att ändra metoden för att sätta hyror för nya bostäder. En fundering re...

Träning bra vid depression och stressyndrom

Det är svårt att eliminera stress i dagens samhälle...

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och patient. Lagen innebär att tydlig och begriplig information sk...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet har träffat Emmie Paulsson som är familjestödjare i Bufff Värm...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med regelutveckling...

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk...

Deprimerade pappor riskerar att inte få hjälp

Att nyblivna mödrar kan drabbas av depression är allmänt känt...

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring praktik, arbetsträning med handledare och traineejobb för nyan...

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarknadsprojekt...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar